frisch geschlüpft

Finn
Geboren: 29.12.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3575 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Ida
Geboren: 28.12.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3350 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Friederike
Geboren: 25.12.16
Größe 57,0 cm
Gewicht 3775 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Bene
Geboren: 24.12.16
Größe 58,0 cm
Gewicht 4120 g
Kopfumfang: 38,0 cm


Paul
Geboren: 24.12.16
Größe 48,0 cm
Gewicht 3050 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Iva
Geboren: 21.12.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 4050 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Julius
Geboren: 18.12.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3360 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Laura
Geboren: 11.12.16
Größe 48,0 cm
Gewicht 3020 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Sophia
Geboren: 02.12.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3105 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Ida
Geboren: 02.12.16
Größe 48,0 cm
Gewicht 2675 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Alois
Geboren: 27.11.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3460 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Henri
Geboren: 25.11.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3220 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Mathilda
Geboren: 24.11.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3270 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Emma
Geboren: 21.11.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 2340 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Valentin
Geboren: 21.11.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 4100 g
Kopfumfang: 38,0 cm


Adriana
Geboren: 18.11.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3500 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Anna
Geboren: 16.11.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3375 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Juna
Geboren: 14.11.16
Größe 57,0 cm
Gewicht 3625 g
Kopfumfang: 35,5 cm


Zacharias
Geboren: 13.11.16
Größe 41,0 cm
Gewicht 2440 g
Kopfumfang: 31,5 cm


Jan
Geboren: 10.11.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 4310 g
Kopfumfang: 37,5 cm


Marina
Geboren: 04.11.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3700 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Bruno
Geboren: 04.11.16
Größe 58,0 cm
Gewicht 4150 g
Kopfumfang: 38,0 cm


Tuana
Geboren: 03.11.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3020 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Isabel
Geboren: 29.10.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3650 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Konstantin
Geboren: 20.10.16
Größe 47,0 cm
Gewicht 3540 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Mia
Geboren: 16.10.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3170 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Malou
Geboren: 13.10.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3125 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Paula
Geboren: 12.10.16
Größe 58,5 cm
Gewicht 4150 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Aluna Maleika
Geboren: 10.10.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3125 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Oskar
Geboren: 09.10.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3040 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Minna
Geboren: 09.10.16
Größe 55,0 cm
Gewicht 3775 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Anastasia
Geboren: 07.10.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3140 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Thea
Geboren: 03.10.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3225 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Hedi
Geboren: 28.09.16
Größe 59,0 cm
Gewicht 3990 g
Kopfumfang: 35,5 cm


William
Geboren: 28.09.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3100 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Jaron
Geboren: 27.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3550 g
Kopfumfang: 36,5 cm


Gregor
Geboren: 24.09.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3525 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Anouk
Geboren: 18.09.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3250 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Robin
Geboren: 18.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3240 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Lia
Geboren: 15.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3250 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Marike
Geboren: 10.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3370 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Lena
Geboren: 08.09.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3000 g
Kopfumfang: 32,5 cm


Maya
Geboren: 06.09.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3250 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Reka
Geboren: 06.09.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3350 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Matthea
Geboren: 06.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3550 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Lasse
Geboren: 04.09.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 4070 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Greta
Geboren: 04.09.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3100 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Julian
Geboren: 24.08.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3600 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Lian
Geboren: 23.08.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 4175 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Arij
Geboren: 22.08.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3375 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Sophie
Geboren: 16.08.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3770 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Anuar
Geboren: 14.08.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3450 g
Kopfumfang: 36,5 cm


Alexander
Geboren: 13.08.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 4140 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Leonie
Geboren: 10.08.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3050 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Thanael
Geboren: 05.08.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3550 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Constantin
Geboren: 04.08.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3145 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Hanno
Geboren: 04.08.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3275 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Jonas
Geboren: 03.08.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3375 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Emil
Geboren: 02.08.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3500 g
Kopfumfang: 37,5 cm


Dora 
Geboren: 29.07.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3960 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Fiete
Geboren: 19.07.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3310 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Mateo
Geboren: 14.07.16
Größe 55,0 cm
Gewicht 3700 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Philipp 
Geboren: 11.07.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3670 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Jill
Geboren: 10.07.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 4100 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Lasse 
Geboren: 08.07.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3290 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Sophia
Geboren: 07.07.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3370 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Damian 
Geboren: 03.07.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 2940 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Elias
Geboren: 29.06.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 3975 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Magdalena
Geboren: 27.06.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 3875 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Leni
Geboren: 25.06.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3600 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Jorah
Geboren: 22.06.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3750 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Elia
Geboren: 14.06.16
Größe 60,0 cm
Gewicht 4875 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Helena 
Geboren: 13.06.16
Größe 55,0 cm
Gewicht 3340 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Aristea
Geboren: 09.06.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3300 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Fiona 
Geboren: 02.06.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 2810 g
Kopfumfang: 34,9 cm


Ina 
Geboren: 02.06.16
Größe 47,0 cm
Gewicht 2610 g
Kopfumfang: 31,0 cm


Ida
Geboren: 01.06.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 2900 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Maya 
Geboren: 30.05.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 3995 g
Kopfumfang: 36,5 cm


Pauline
Geboren: 29.05.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 2925 g
Kopfumfang: 31,0 cm


Peter
Geboren: 29.05.16
Größe 55,0 cm
Gewicht 3875 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Jannik
Geboren: 25.05.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 4000 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Joris 
Geboren: 25.05.16
Größe 48,0 cm
Gewicht 2790 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Diana 
Geboren: 22.05.16
Größe 47,0 cm
Gewicht 3050 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Henri 
Geboren: 15.05.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3750 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Valeria 
Geboren: 11.05.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 4130 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Lars 
Geboren: 03.05.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3750 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Lucia
Geboren: 24.04.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 2885 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Leon 
Geboren: 18.04.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3380 g
Kopfumfang: 33,5 cm


Arik
Geboren: 16.04.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3375 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Thomas 
Geboren: 13.04.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3610 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Sophie 
Geboren: 10.04.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 4840 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Henry
Geboren: 06.04.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3840 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Finn 
Geboren: 30.03.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 4210 g
Kopfumfang: 37,0 cm


Nicolai 
Geboren: 20.03.16
Größe 57,0 cm
Gewicht 3850 g
Kopfumfang: 35,5 cm


Oskar 
Geboren: 17.03.16
Größe 48,0 cm
Gewicht 2660 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Malia 
Geboren: 11.03.16
Größe 46,0 cm
Gewicht 2820 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Marie
Geboren: 10.03.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3025 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Paul 
Geboren: 08.03.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3250 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Finn Ole
Geboren: 08.03.16
Größe 57,0 cm
Gewicht 4645 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Leoni 
Geboren: 06.03.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 4300 g
Kopfumfang: 38,0 cm


Hannah
Geboren: 03.03.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3400 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Jana 
Geboren: 02.03.16
Größe 51,0 cm
Gewicht 3140 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Selma
Geboren: 01.03.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3375 g
Kopfumfang: 33,0 cm


Jona
Geboren: 19.02.16
Größe 57,0 cm
Gewicht 4000 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Greta
Geboren: 18.02.16
Größe 58,0 cm
Gewicht 4475 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Silas
Geboren: 10.02.16
Größe 49,0 cm
Gewicht 3275 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Emil
Geboren: 09.02.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3500 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Jesper
Geboren: 09.02.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3775 g
Kopfumfang: 31,0 cm


Mila 
Geboren: 08.02.16
Größe 56,0 cm
Gewicht 3460 g
Kopfumfang: 35,5 cm


Luis
Geboren: 04.02.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3750 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Isabella 
Geboren: 31.01.16
Größe 58,0 cm
Gewicht 4540 g
Kopfumfang: 38,0 cm


Rafael
Geboren: 27.01.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3775 g
Kopfumfang: 36,0 cm


Leni
Geboren: 23.01.16
Größe 58,0 cm
Gewicht 3900 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Henrik
Geboren: 22.01.16
Größe 50,0 cm
Gewicht 3000 g
Kopfumfang: 34,5 cm


Nele 
Geboren: 19.01.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3499 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Elias 
Geboren: 18.01.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 2845 g
Kopfumfang: 34,0 cm


Fritz
Geboren: 16.01.16
Größe 54,0 cm
Gewicht 3625 g
Kopfumfang: 35,0 cm


Vincent
Geboren: 14.01.16
Größe 52,5 cm
Gewicht 3050 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Matteo
Geboren: 14.01.16
Größe 53,0 cm
Gewicht 3350 g
Kopfumfang: 32,0 cm


Marlene 
Geboren: 03.01.16
Größe 52,0 cm
Gewicht 3590 g
Kopfumfang: 35,5 cm